Vereniging

Buurtvereniging Aalbeek

Nieuwenhuysstraat 15a

6336 XV Aalbeek – Nuth

buurtvereniging@aalbeek.nl

Bankrekening NL19 RABO 0124 1180 03

KvK 40204108

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden

Voorzitter
Peter Hoveling 06 4172 3180

Penningmeester
Ruud Verheijen 06 2027 1804

Secretaris
Frans Bollen 06 2625 5444

Bestuurslid
Isabella Jansen – Ortmans 06 4209 4289

De volgende leden stellen zich kandidaat tijdens de jaarvergadering 25 maart 2022
Mark Verburg
06 3430 8817
Sabine van Lent
Roy Bootz
Rodney Kuypers