Vereniging

Buurtvereniging Aalbeek

Nieuwenhuysstraat 15a

6336 XV Aalbeek – Nuth

buurtvereniging@aalbeek.nl

Bankrekening NL19 RABO 0124 1180 03

KvK 40204108

Bestuur

Het bestuur bestaat uit acht leden

Voorzitter
Peter Hoveling
06 4172 3180

Penningmeester
Ruud Verheijen
06 2027 1804

Secretaris
Frans Bollen
06 2625 5444

Isabella Ortmans 
06 4209 4289
Specifiek aandachtsgebied Straatkermis

Erelid
Maria van de Weijer