Vereniging

Buurtvereniging Aalbeek

Nieuwenhuysstraat 15a

6336 XV Aalbeek – Nuth

buurtvereniging@aalbeek.nl

Bankrekening NL19 RABO 0124 1180 03

KvK 40204108

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden

Voorzitter
Peter Hoveling
06 4172 3180

Penningmeester
Ruud Verheijen
06 2027 1804

Secretaris
Frans Bollen
06 2625 5444

Bestuurslid
Mark Verburg

06 3430 8817

Erelid
Maria van de Weijer