2021

Op deze pagina staan de cijfers van 2021.
De kascommissie heeft haar verslag nog niet klaar, maar zal deze zo spoedig mogelijk voorleggen aan de leden