Aalbeek na 1900

Edwin Verheijen is opgegroeid in Aalbeek en verdiept zich in de historie van Aalbeek, Hieronder staat een artikel van zijn hand.

Van kiezel en kolen naar asfalt en aardgas
Aalbeek na 1900

De grote naoorlogse uitbreidingen, die kerkdorpen als Hulsberg en Wijnandsrade een compleet ander aanzien hebben gegeven, zijn Aalbeek en andere gehuchten bespaard gebleven. Aalbeek is anno 2015 nog even groot als twee eeuwen geleden. Het wegverkeer is toegenomen, maar wegen zijn er nauwelijks bijgekomen. En net als vroeger toont het straatbeeld veel oude boerderijen, gelegen in een lichtglooiend open landschap.
Natuurlijk heeft de tijd niet stil gestaan. In een relatief korte tijd kwamen er asfaltwegen, waterleiding, riolering, elektriciteit, aardgas en telefonie. Dit artikel beschrijft hoe deze basisvoorzieningen, die het moderne leven inleidden, stapsgewijs het dorp hebben bereikt.
Verder lezen? Lees hier af het artikel