Financiën

Tijdens de jaarvergadering worden de financiën goedgekeurd door de leden.
De kascommissie controleert de boeken en doet hier verslag van.
De cijfers van 2019 en 2020 zijn in één keer gepubliceerd Zie de pagina 2019 en 2020

De cijfers van 2021 staan op de pagina 2021