gymnastiek

Gymnastiek
De ouderenvereniging organiseert gymnastiek voor 60+ en bewegen op muziek, voor de jongere doelgroep. In de agenda van de buurtvereniging kun je kijken op welke dagen en tijden de gymnastiek wordt gegeven.