gymnastiek

Bewegen voor ouderen
Gymnastiek voor 60+ op de donderdag van 19.00 uur tot 20.00  uur
Deze gym wordt gegeven in het kader van Bewegen voor Ouderen.
Opgave? Je kunt mailen of bellen. Zie onder aan de pagina

Gymnastiek voor jong én oud
Woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
Deze gymnastiek is wat actiever en heeft meer elementen van Aerobics.
Opgave? Je kunt mailen of bellen. Zie onder aan de pagina

Opgave gymnastiek bij Maria Kempener
T 045-4051668
E buurtvereniging@aalbeek.nl